(123)
انتشار 1395/03/18
نسخه 2
اندروید 2.3.3 به بالا
گروه ایرانی
حجم 13.34 MB
قیمت رایگان
دارای درون خرید
دانلود
برنامه کندو را دریافت کرده،
سپس این برنامه را مستقیم در کندو دریافت و نصب نمایید:

دانلود کندو
دانلود مستقیم
دکتر کامپیوتر شو
دانلود