(0)
انتشار 1396/09/13
نسخه 1.0
اندروید 0 به بالا
گروه آموزشی
حجم 3.90 MB
قیمت رایگان
دانلود
برنامه کندو را دریافت کرده،
سپس این برنامه را مستقیم در کندو دریافت و نصب نمایید:

دانلود کندو
دانلود مستقیم
Tinycards by Duolingo: Fun & Free Flashcards
دانلود

‪Tinycards by Duolingo: Fun & Free Flashcards کندو برنامه آموزشی آموزشی https://tinycards.duolingo.com/ Duolingo

تصاویر

توضیحات