(0)
انتشار 1397/02/22
نسخه 1.01b
اندروید 2.2 به بالا
گروه فکری و هوش
حجم 4.19 MB
قیمت رایگان
دانلود
برنامه کندو را دریافت کرده،
سپس این برنامه را مستقیم در کندو دریافت و نصب نمایید:

دانلود کندو
دانلود مستقیم
Bleentoro
دانلود

‪Bleentoro کندو بازی فکری و هوش فکری و هوش (ندارد) Yiotro

تصاویر

توضیحات