(0)
انتشار 1397/11/17
نسخه v1.0
اندروید 4.1 به بالا
گروه ایرانی
حجم 5.96 MB
قیمت رایگان
دانلود
برنامه کندو را دریافت کرده،
سپس این برنامه را مستقیم در کندو دریافت و نصب نمایید:

دانلود کندو
دانلود مستقیم
آموزش Access
دانلود

آموزش Access   ‪Access کندو برنامه کتاب و جراید ایرانی (ندارد) جابر حکیمی

تصاویر

توضیحات


Access
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﻣﻮﺯﯾﺪ، ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ . ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ Access ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ Access ﮐﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺘﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ برنامه ، ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ Access ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

امتیازات

رتبه میانگین
0.0
(0)

نظر شما

شما وارد کندو نشده اید.

نظرات

در حال حاضر نظری وجود ندارد.