(12)
انتشار 1393/05/01
نسخه 1.28
اندروید 1.5 به بالا
گروه ایرانی
حجم 370.73 KB
قیمت 10,000 ریال

ماشین حساب فوق پیشرفته   ‪ARA calculator کندو برنامه کاربردی ایرانی nway.ir بهنام

تصاویر

توضیحات

بهترین و بی نظیرترین برنامه ی ماشین حساب اندرویدی،با قابلیت رسم نمودار های سه بعدی و دو بعدی.
●●برنامه قابلیت حل مشتقات را نیز دارد.
●●با این برنامه شما می توانید به سادگی تمام اعمال ماشین حساب های ساده را انجام دهید و علاوه بر آن با این برنامه می توانید محاسبات پیچیده ی ریاضی را حل و جواب آنها به دست آورید.
●●با این برنامه می توانید نمودار دو بعدی معادلات تک مجهولی و نمودار سه بعدی معادلات دو مجهولی را به راحتی رسم کنید و ببنید و ذخیره کنید.
●●برنامه قابلیت تشخیص اعداد در مبناهای دو،هشت و 16 را دارد.
●●با این برنامه شما می توانید از :
توابع از پیش تعریف شده:
لگاریتم ها و توان ها
توابع مثلثاتی - رادیان
توابع مثلثاتی - درجه
توابع هذلولوی-Hyperbolic
gcd(x,y): greatest common divisor-بزرگترین مقسوم علیه مشترک
comb(n,k): combinations-ترکیب
perm(n,k): permutations-جایگشت
min(x,y), max(x,y)
floor(x), ceil(x) :کف و سقف
abs(x): absolute value-قدر مطلق
sign(x): signum
rnd(): عدد تصادفی بین [0,1). rnd(max): عدد تصادفی بین [0, max).
mod(x,y): باقی مانده
اعداد مختلط
و... استفاده کنید.
در برنامه عملگر های:
+ - × ÷ ریاضی پایه
^ توان
% درصد
! فاکتوریل
# باقی مانده
√ ریشه دوم
' مشتق اول
تعریف شده اند تا به راحتی بتوانید محاسبات خود را انجام دهید.

امتیازات

رتبه میانگین
4.1
(12)

نظر شما

شما وارد کندو نشده اید.

نظرات

JO-UQM10A 1394/06/18 :: khaledi

خدا قوت خوب وتوپ توپ

K012 1394/03/03 :: riyaz***un

عاليييييي بود عزيز

ST27i 1393/12/03 :: saied***po

متشکرم خيلی عاليه

GT-I9300I 1393/11/13 :: morta***da

خوب بود

مشاهده ادامه نظرات