(3)
انتشار 1393/10/20
نسخه 1.4
اندروید 2.2 به بالا
گروه ایرانی
حجم 2.82 MB
قیمت 10,000 ریال

روانشناسی کودکان و نوجوانان   ‪ravan shenasi kodakan va nojavanan کندو برنامه کتاب و جراید ایرانی (ندارد) محمدرضا فاتحی

تصاویر

توضیحات


روانشناسی کودکان و نو جوانان:

کودکان وقتی با سرزنش و انتقاد زندگی می کنند می آموزند بی اعتماد به خود باشند. وقتی با خشونت زندگی می کنند می آموزند که جنگجو باشند. وقتی با ترس زندگی می کنند می آموزند که بُزدل باشند.

وقتی با ترحم زندگی می کنند می آموزند که به خود احساس ترحم داشته باشند. وقتی با تمسخر زندگی می کنند می آموزند که خجالتی باشند. وقتی با حسادت زندگی می کنند می آموزند که در خود احساس گناه داشته باشند.

اما اگر با شکیبایی زندگی کنند بردباری را می آموزند. اگر با تشویق زندگی کنند اعتماد و اطمینان را می آموزند. اگر با پاداش زندگی کنند با استعداد بودن و پذیرندگی را می آموزند.

اگر با تصدیق شدن زندگی کنند عشق را می آموزند. اگر با توافق زندگی کنند دوست داشتن خود را می آموزند. اگر با تایید زندگی کنند با هدف زندگی کردن را می آموزند. اگر با صداقت زندگی کنند حقیقت را می آموزند.

اگر با انصاف زندگی کنند دفاع از حقوق را می آموزند. اگر با اطمینان زندگی کنند اعتماد به خود و اعتماد به دیگران را می آموزند. اگر با دوستی و محبت زندگی کنند زندگی در دنیای امن را می آموزند.

ما همه این مطالب در قالب این برنامه فراهم کرده ایم

تغییرات در نسخه 1.4

تغیرات جزءی

امتیازات

رتبه میانگین
4.3
(3)

نظر شما

شما وارد کندو نشده اید.

نظرات

HUAWEI G700-U10 1393/10/14 :: M.g

اااا

مشاهده ادامه نظرات