(1)
انتشار 1393/10/22
نسخه 1.0.0
اندروید 0 به بالا
گروه ایرانی
حجم 3.27 MB
قیمت 10,000 ریال

مدیریت برخود   ‪مدیریت بر خود کندو برنامه کتاب و جراید ایرانی www.asa7.ir حجت

تصاویر

توضیحات


پيشرفت هاي علمي و تكنولوژيك قرن بيستم و ابتداي قرن بيست و يكم شامل مديريت نيز مي شود. در این ميان مدیریت بر خود به عنوان حلقه مفقوده قلمداد مي گردد، مديريت برخود يا خودماست كه غالباً به فراموشي سپرده ميشود.ما اغلب اين بزرگ ترين و مهمترين سرمايه زندگيمان را، كه همانا خودمان هستيم، به دست فراموشي سپرده و از آن غفلت كرده ايم.در اين نرم افزار سعي شده اهميت مديريت بر خود بيان و اصول و روش هاي اعمال و اجراي آنكه از شناخت خود، مديريت بر خود و تحقق آرمان


ها تشكيل گرديده است، توصيف گردد.
اين اصول به چهار بخش عمده تقسيم و معرفي مي گردد:• ارزش خودشناسي• چه چيز براي شما مهم است؟• انجام كارهاي مهم• اهميت نگاه وسيع تر


امتیازات

رتبه میانگین
3.0
(1)

نظر شما

شما وارد کندو نشده اید.

نظرات

در حال حاضر نظری وجود ندارد.