(1)
انتشار 1394/06/25
نسخه 4.60.0
اندروید 0 به بالا
گروه ایرانی
حجم 2.83 MB
قیمت 25,000 ریال

آموزش زبان انگلیسی(کامل)   ‪english learning کندو برنامه کتاب و جراید ایرانی www.sagheztarah.smu.ir گروه برنامه نویسی سقز طراح

تصاویر

توضیحات

با استفاده از این برنامه میتونید به راحتی و بدون هیچ عیب و نقصی راحت انگلیسی بحرفید گوش بدید و لذت ببرید .

اگر در مکالمات انگلیسی خود به دنبال جملات محاوره ای هستید، این برنامه با دسته بندی و جمع آوری موقعیت های مختلف به شما کمک می کند تا در مکان های مختلف از آن استفاده کنید

شامل حدود 600 جمله کاربردی زبان انگلیسی است که در مکالمات روز مره استفاده می شود و دارای بخش های زیر است. (همه ی جملات انگلیسی با ترجمه ی فارسی ارایه شده است)


Quotes


جملات بزرگان


Proverbs


ضرب المثل ها


Ways to Say Hello and Goodbye


سلام و خداحافظی


Informal Ways to Say Yes and No


راه های غیر رسمی بله و خیر گفتن


Ways to Ask How Someone Is


احوال کسی را پرسیدن


Ways to Say How You Are


احوال خود را ابراز نمودن


Ways to Say Thank You


سپاسگزاری


Ways to Respond to “Thank You”


پاسخ دادن به سپاسگزاری


Phrases for Apologizing


معذرت خواهی


Ways to Respond to an Apology


پاسخ دادن به معذرت خواهی


Phrases for Introductions


مقدمه چینی


Ways to Express Interest in a Conversation


ابراز علاقه نسبت به مکالمه


Ways to End a Conversation Politely


پایان دادن مودبانه ی مکالمه


Phrases for Telephone Calls


تلفن کردن


Phrases for Asking for Information


پرسیدن اطلاعات


Ways to Say "I don't know"


گفتن کلمه ی نمی دانم


Phrases for Asking for Someone’s Opinion & Giving Your Opinion


گفتن یا پرسیدن نظرات


Phrases for Not Having an Opinion


گفتن من هیچ نظری ندارم


Phrases for Agreeing


جملات موافق بودن


Phrases for Disagreeing


جملات عدم توافق


Phrases for Responding to Good News


واکنش دادن به خبرهای خوب


Phrases for Responding to Bad News


واکنش دادن به خبرهای بد


Phrases for Invitations


دعوت کردن


Phrases to Make & Respond to an Offer


پیشنهاد دادن و پیشنهاد کردن


Phrases for Talking about Future Plans


صحبت کردن درباره ی نقشه های آینده


Ways to Talk about Likes & Dislikes


صحبت درباره ی علایق و بیزاریها


Ways to Make a Suggestion


پیشنهاد دادن


Phrases for Asking/Talking about Jobs


پرسش/صحبت درباره ی شغل ها


Phrases for Describing Relationships


توصیف روابط


Ways to Ask for Clarification


درخواست روشن نمودن موضوع


Ways to Check if the Other Person Understands You


بررسی اینکه آیا طرف مقابل موضوع را فهمیده است


Ways to Ask for Help


درخواست کمک


Ways to Ask Someone Else to Do Something


درخواست از کسی برای انجام کاری


Ways to Interrupt Someone


مزاحم کار کسی شدن


Ways to Encourage Someone


تشویق کردن دیگران


Phrases for Complaining


شکایت کردن


Phrases for Remembering, Reminding, & Forgetting


یادآوری، یادسپاری و فراموشی


Phrases for Saying Something is Easy & Difficult


گفتن اینکه چیزی سخت یا آسان است


Expressions about Age


اصطلاحات درباره ی سن


Phrases for Shopping


خرید


Phrases for Talking about Food


صحبت درباره غذا


Phrases for Talking about TV


صحبت درباره ی تلویزیون


Phrases You'll Hear in the Airport


جملاتی که در فرودگاه می شنوید


Ways to Talk about Price


صحبت درباره ی قیمت


Phrases for Hot Weather


هوای گرم


Phrases for Cold Weather


هوای سرد


Phrases for Talking about Rain


صحبت درباره ی باران


Ways to Say You're Tired


بیان خستگی


Phrases for Promises & Resolutions


قول ها و نیت ها


Excuses for Being Late


بهانه برای دیر کردن


Ways to Say Someone is Correct


گفتن اینکه کسی کارش درست است


Ways to Say Someone is Wrong


گفتن اینکه کسی اشتباه می کند


Ways to Say Someone is Smart


گفتن اینکه کسی باهوش است


Ways to Say Someone is Stupid


گفتن اینکه کسی خنگ است


Ways to Avoid Answering a Question


راه های برای رهایی از جواب دادن به سوال


Phrases for Being Rich & Poor


جملاتی برای پول دار وفقیر بودن


Phrases for Talking about Statistics


صحبت کردن در مورد آمار و ارقام


Ways to Say Someone’s Talented


صحبت کردن در مورد استعداد کسی


Phrases for Telling Someone to Wait


درخواست انتظار


Phrases for Estimating & Guessing


عبارت هایی برای حدس و تخمین زدن


تصمیم گیری


عبارت های درمورد شانس


آسودگی و ترس


گفتگو در مورد آینده

امتیازات

رتبه میانگین
5.0
(1)

نظر شما

شما وارد کندو نشده اید.

نظرات

در حال حاضر نظری وجود ندارد.