رکعت شمار (هوشمند)10,000 ریال - v1.0(0)

نماز عید سعید فطر5,000 ریال - v1.2(0)

رکعت شمار نمازرایگان - v1.0(0)

قرآن کریم (کامل)رایگان - v2(0)

نماز میترایگان - v1.0(0)

دعای صوتی (آفلاین)10,000 ریال - v1.1.1(0)

آیت الکرسی(+صوتی)رایگان - v1.0(0)

قرآن جزء 30 (متن+ترجمه)رایگان - v2(0)

قرآن جزء 30 (صوتی)رایگان - v2(0)

از آدم تا خاتمرایگان - v1.0(0)

ابجد کلماترایگان - vنسخه‌ی ۲(0)

داستان های قرانیرایگان - v1(0)

قنوت نماز عید فطررایگان - v1.0(0)

ادعیه و زیارات(+صوت و ترجمه)رایگان - v1.0(0)

استخاره با قرآن کریمرایگان - v1(0)

کتابچه مذهبیرایگان - vv1.0(0)

قرایت قرآن با صدای شحات محمد انوررایگان - v1.0(0)

نماز در ادیان مختلفرایگان - v6.0(0)

فواید خارق‌العاده نماز بر بدنرایگان - v6.0(0)

ذکر َپک20,000 ریال - v1.0(0)

رکعت شمار هوشمند10,000 ریال - v1.0(0)

دعا جوشن کبیر_درشت خط +معانیرایگان - vv1.0(0)

متونرایگان - v0.21(0)

گنج معنا30,000 ریال - vv3.0(0)

گنج معرفت30,000 ریال - vv1.0(0)

قرآن عربیرایگان - v1.0(0)

صلوات شماررایگان - v1.0(0)

دعای صد صلوات ( استجابت سریع دعا )20,000 ریال - v1.1.2(0)

گناهان کبیرهرایگان - vv1.0(0)

پندهای شیرین10,000 ریال - v1.1(0)

دعای افزایش رزق و روزی و پولدار شدنرایگان - v1(0)

دعای ایام ماه رمضانرایگان - v1(0)

دعای سحر ماه رمضانرایگان - v7.0.12029 ya hasan(0)

دعای سمات (صوتی)رایگان - v2(0)

دعای سحر ماه رمضان (صوتی)رایگان - v3(0)

دعای ربنا ماه رمضان (صوتی)رایگان - v2(0)

دعای نور (صوتی)رایگان - v2(0)

دعای ندبه (صوتی)رایگان - v2(0)

مناجات امیرالمومنین (صوتی)رایگان - v2(0)

دعای مجیر (صوتی)رایگان - v2(0)

دعای صباح امیرالمومنین (صوتی)رایگان - v2(0)

دعای جوشن صغیر (صوتی)رایگان - v2(0)

دعای جوشن کبیر (صوتی)رایگان - v2(0)

دعای زمان غیبت امام زمان (صوتی)رایگان - v2(0)


نمایش بیشتر