بازی حدس کلمه10,000 ریال - v2.0.0(0)

جفت جفت رایگان - v1.02(0)

بولدوزررایگان - v2.6(0)

کوکلرایگان - v5.1(0)

تخته نردرایگان - v1.33(0)

بازی فکری 2048رایگان - v1.1.0(0)

بازی حدس کلمه Hangmanرایگان - v1.6(0)

دووز چهار تاییرایگان - v1.3(0)

نقطه خطرایگان - v1.7(0)

هوش برتررایگان - v2(0)

معمای اینشتین6,000 ریال - v1.3(0)

بازی دوز دو نفری(بدون محدودیت)9,999 ریال - v2.5(0)

قدرت هوشرایگان - v1.03(0)

جدول سودوکورایگان - v@id/0x7F090096(0)

جدول پنج20,000 ریال - vFullVersion(0)

نقطه بازی7,000 ریال - v1.1(0)

پازل افراد معروف ایرانی و بازی تقویت حافظه4,000 ریال - v1.0(0)

دهکده ی شادیرایگان - v1.20(0)

پیکو پازل ( مخصوص کودکان )10,000 ریال - v1.0(0)

مین یاب!5,000 ریال - v1.0(0)

بازی هوش سنج ( تست و سنجش هوش )رایگان - v1.3(0)

امتیاز حافظه ات چنده؟رایگان - v2.0(0)

بازی تقویت عملیات ریاضی10,000 ریال - v6.0.9(0)

جانمایی فکری30,000 ریال - v1.0.0(0)

مکعب و پرچم30,000 ریال - v1.1.0(0)

بازی کلماترایگان - v3.0(0)

مکعب جادویی تک بعدی(روبیک)رایگان - v1.0(0)

اتصال رنگها10,000 ریال - v1.0(0)

دومینو مرحله ای فکری10,000 ریال - v1.0.0(0)

مکعب روبیک 3D10,000 ریال - v1.1(0)

هادُسرایگان - v1.0.0(0)

تند و تیزرایگان - v1.5(0)

2048 کلشی5,000 ریال - v1.0(0)

نوآموز (جای خالی)رایگان - v1.2(0)

جای خالیرایگان - v1.5(0)

دو10,000 ریال - v1.0.0(0)

هنگ10,000 ریال - v1.0.0(0)

خانه ارواح10,000 ریال - v1.0.0(0)

مفاهیم ریاضی پیش دبستانیرایگان - v1.0.1(0)

مسابقه 25 میلیونی7,000 ریال - vnull(0)

بازی فکری سودوکو10,000 ریال - v1.0.0(0)

کلش بازان20,000 ریال - v1.0(0)

مین یابرایگان - v2.0(0)

بازی 2048رایگان - v2.0(0)


نمایش بیشتر