آفلاین نورد9,000 ریال - v0.0(0)

‪Instagramرایگان - v28.0.0.0.8(0)

تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و بالعکس5,000 ریال - v1.1(0)

Daroon Playerرایگان - v1.2.0(0)

ضبط صدا هوشمند8,000 ریال - v1.7(0)

Adobe Acrobat Readerرایگان - v17.0(0)

کیبولد (کیبورد هوشمند فارسی)10,000 ریال - v3.2.0(0)

Any do To do list Calendar Reminders Plannerرایگان - v4.0.11.3(0)

تجارت‌پی پذیرندهرایگان - v2.2.0(0)

GO Backup & Restore Proرایگان - v3.51(0)

Hangoutsرایگان - v23.0.172956998(0)

‪Evernoteرایگان - v7.11 GA(0)

چی دارهرایگان - v1.4.0(0)

Flashlight + Clockرایگان - v1.3.5(0)

آدوب فلش پلیررایگان - v11.1.115.81(0)

تقویم ملی بهمراه ویجت هوشمند14,990 ریال - v5.4(0)

Dropboxرایگان - v58.2.6(0)

SHAREit - Transfer & Shareرایگان - v3.8.25_ww(0)

‪Yahoo Mail – Stay Organized!رایگان - v5.18.2(0)

WhatsApp Messengerرایگان - v2.18.1(0)

‪My Scansرایگان - v2.2.3(0)

پلیس+10خلافی و پلاکیاب20,000 ریال - v6.0(0)

File Expert with Cloudsرایگان - vV8.3.0(0)

‪Google Maps - Navigation & Transitرایگان - v9.59.1(0)

جی میلرایگان - v7.7.16.164685024.release(0)

دفترچه یادداشت هوشمند10,000 ریال - v0.4(0)

پلیس +10100,000 ریال - vv2.0(0)

OfficeSuite + PDF Editorرایگان - v9.0.7560(0)

قرآن صوتی حبل المتینرایگان - v4.0.5(0)

Skypeرایگان - v8.3.0.51670(0)نمایش بیشتر