جملات ناب جبران خلیل جبرانرایگان - v1.1(0)

سخنان قصار حکیم اٌرد بزرگ5,000 ریال - v1.0(0)

نهج الفصاحه رایگان - v5.2(0)

جملات حکیمانه 2رایگان - v1.0.1(0)

جملات ناب نیچهرایگان - vver 1.1(0)

جملات 8 ريشتري(تصويري)رایگان - v1.0(0)

جملات ناب رجبعلی خیاط5,000 ریال - v1.0(0)

سخن بزرگانرایگان - v2.2(0)

نهج البلاغهرایگان - v5.2(0)

سخنان انیشتین(انگلیسی و فارسی)رایگان - v1.0(0)

جملات ناب اساتید و مشاهیر‌جهان20,000 ریال - v1.0(0)

ناب و آموزنده5,000 ریال - v1.0(0)

سخن بزرگانرایگان - v1.1(0)

جملات زیبا10,000 ریال - v1.0(0)

جملات ناب برایان تریسیرایگان - v1.1(0)

جملات پند آموز زندگی رایگان - v1.2(0)

جملات ناب کوروش کبیررایگان - v1.2(0)

دکتر علی شریعتیرایگان - v1.0(0)

جملات زیبا10,000 ریال - v1.0(0)

جملات زیبا برای ماشین 9,000 ریال - v1.0.0(0)

سخن بزرگان ایران و جهانرایگان - v1.0.0(0)

5000جمله ناب+یادآور روزانه20,000 ریال - v1.0(0)

سخن بزرگرایگان - vv1.0(0)

سخن بزرگان5,000 ریال - v1(0)

101 جمله انگیزشی و تاثیر گذاررایگان - v1.0(0)

جملات ناب افلاطونرایگان - v1.1(0)

جملات ناب آنتونی رابینزرایگان - vVer 1.2(0)

جمله‌های شریعتیرایگان - v3.0(0)

26 هزار سخن بزرگان10,000 ریال - v1.0(0)

پندهای نهج البلاغهرایگان - v1.2(0)