سخن بزرگانرایگان - v2.2(0)

هایلایت های خواندنی10,000 ریال - v1.0(0)

ناب و آموزنده5,000 ریال - v1.0(0)

جملات ناب دکتر شریعتیرایگان - vVer 1.5(0)

دکتر علی شریعتیرایگان - v1.0(0)

جملات ناب کوروش کبیررایگان - v1.2(0)

26 هزار سخن بزرگان10,000 ریال - v1.0(0)

جملات ناب رجبعلی خیاط5,000 ریال - v1.0(0)

جملات زیبا10,000 ریال - v1.0(0)

جملات قصار ارد بزرگرایگان - v1.0(0)

5000جمله ناب+یادآور روزانه20,000 ریال - v1.0(0)

101 جمله انگیزشی و تاثیر گذاررایگان - v1.0(0)

سخن و زندگینامه بزرگان و قصاررایگان - vv1.0(0)

سخنان بزرگانرایگان - v1.8(0)

نهج الفصاحه رایگان - v5.2(0)

سخنان انیشتین(انگلیسی و فارسی)رایگان - v1.0(0)

سخن بزرگان ایران و جهانرایگان - v1.0.0(0)

جمله‌های شریعتیرایگان - v3.0(0)

جملات پرمغزرایگان - vv2.0(0)

جملات ناب اساتید و مشاهیر‌جهان20,000 ریال - v1.0(0)

جملات الهام بخش20,000 ریال - v20.0.2(0)

جملات کوتاه اما عمیقرایگان - v1.2(0)

جمله طلایی10,000 ریال - v1.1.1.0(0)

جملات ناب آنتونی رابینزرایگان - vVer 1.2(0)

جملات ناب جبران خلیل جبرانرایگان - v1.1(0)

جملات ناب برایان تریسیرایگان - v1.1(0)

جملات ناب دکتر وین دایررایگان - vVer 1.0(0)

سخنان قصار حکیم اٌرد بزرگ5,000 ریال - v1.0(0)

پندهای نهج البلاغهرایگان - v1.2(0)

نهج البلاغهرایگان - v5.2(0)نمایش بیشتر